دیدارسرکلانتری یازدهم فاتب و کلانتری ۱۰۶ شهیدنامجو با خانواده شهیددولت آبادی

دیدارسرکلانتری یازدهم فاتب وکلانتری۱۰۶شهیدنامجوبا خانواده شهیددولت آبادی هفته ناجا/

دیدار سرکلانتری یازدهم فاتب وکلانتری 106 شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

بمناسبت هفته نیروی انتظامی و به منظور پاسداشت مقام والای شهدای گرانقدر و تجلیل از خانواده معظم شهدای نیروی انتظامی ،سرکلانتری یازدهم فاتب با همراهی کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو ضمن حضور در منزل شهید دولت آبادی و دیدار با خانواده معظم آن شهید گرانقدر با تقدیم لوح سپاس از خانواده شهید والامقام محمدعلی دولت آبادی تجلیل نمودند.

مورخه ۱۳۹۶/۷/۱۸ سرکلانتر محترم یازدهم فاتب سرهنگ ارباب پور بهمراه حجت الاسلام والمسلمین نوری ریاست محترم عقیدتی سیاسی سرکلانتری یازدهم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و سرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو و جمعی از مسئولین و پرسنل محترم سرکلانتری یازدهم و کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو با مراجعه به منزل شهید مدافع وطن شهیدمحمدعلی دولت آبادی با خانواده این شهید راه نظم و امنیت دیدار و با اهدای لوح تقدیر از آنان تجلیل به عمل آورده و در پایان از حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری جلسات و مراسم های هیئت زوارالحسین علیه السلام بازدید بعمل آوردند.

هیئت زوارالحسین علیه السلام در سال ۱۳۸۹ توسط شهید دولت آبادی و تنی چند از دوستان وی جهت  برگزاری مراسم ها و جلسات هفتگی(یکشنبه شبها)پایه گزاری گردید.

خانواده شهید دولت آبادی ضمن تشکر از سرکلانتر و پرسنل خدوم سرکلانتری یازدهم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و ریاست و پرسنل محترم کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو ، سلامتی و طول عمر  همه عزیزان زحمتکش و پرتلاش در مجموعه نیروی انتظامی را از خداوند متعال مسئلت مینمایند.

سرکلانتر یازدهم فاتب سرهنگ ارباب پور وریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو سرهنگ نوایی در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

سرکلانتر یازدهم فاتب سرهنگ ارباب پور وریاست محترم کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو سرهنگ نوایی در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار سرکلانتری یازدهم فاتب وکلانتری 106 شهید نامجو با خانواده شهید مدافع وطن شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار سرکلانتری یازدهم فاتب وکلانتری ۱۰۶ شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

سرکلانتر یازدهم سرهنگ ارباب پور و ریاست محترم عقیدتی سیاسی سرکلانتری یازدهم حجت الاسلام والمسلمین نوری وریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو سرهنگ نوایی در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار سرکلانتری یازدهم فاتب وکلانتری ۱۰۶ شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار سرکلانتری یازدهم فاتب وکلانتری 106 شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار سرکلانتری یازدهم فاتب وکلانتری ۱۰۶ شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

تقدیم لوح تقدیر توسط سرهنگ ارباب پور سرکلانتر محترم یازدهم فاتب به خانواده شهید دولت آبادی در دیدار با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته ناجا

تقدیم لوح تقدیر توسط سرهنگ ارباب پور سرکلانتر محترم یازدهم فاتب به خانواده شهید دولت آبادی

سرکلانتر یازدهم فاتب سرهنگ ارباب پور و ریاست محترم عقیدتی سیاسی سرکلانتری یازدهم فاتب حجت الاسلام والمسلمین نوری وریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو سرهنگ نوایی در بازدید از هیئت زوارالحسین بمناسبت هفته نیروی انتظامی

سرهنگ ارباب پور وحجت الاسلام والمسلمین نوری وسرهنگ نوایی در بازدید از حسینیه شهید دولت آبادی

سرکلانتر و ریاست عقیدتی سیاسی سرکلانتری یازدهم فاتب وریاست کلانتری 106شهیدنامجو در بازدید از حسینیه شهید دولت آبادی به مناسبت هفته ناجا

بازدید سرکلانتری یازدهم فاتب وکلانتری ۱۰۶ شهید نامجو از حسینیه شهید دولت آبادی

دیدار سرکلانتری یازدهم فاتب وکلانتری 106 شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار پرسنل محترم نیروی انتظامی با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته ناجا

سرهنگ ارباب پور وحجت الاسلام والمسلمین نوری وسرهنگ نوایی در بازدید از حسینیه شهید دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

سرهنگ ارباب پور وحجت الاسلام والمسلمین نوری وسرهنگ نوایی در بازدید از هیئت زوارالحسین

دیدار سرکلانتری یازدهم فاتب وکلانتری 106 شهید نامجو با خانواده شهید مدافع وطن شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار سرکلانتری یازدهم فاتب وکلانتری ۱۰۶ شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار سرکلانتری یازدهم فاتب وکلانتری 106 شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

سرکلانتر یازدهم سرهنگ ارباب پور و ریاست محترم عقیدتی سیاسی سرکلانتری یازدهم حجت الاسلام والمسلمین نوری وریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو سرهنگ نوایی در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدارنیروی انتظامی با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته ناجا

سرکلانتر یازدهم سرهنگ ارباب پور و ریاست محترم عقیدتی سیاسی سرکلانتری یازدهم حجت الاسلام والمسلمین نوری وریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو سرهنگ نوایی در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدارنیروی انتظامی با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته ناجا

سرکلانتر یازدهم سرهنگ ارباب پور و ریاست محترم عقیدتی سیاسی سرکلانتری یازدهم حجت الاسلام والمسلمین نوری وریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو سرهنگ نوایی در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار سرکلانتری یازدهم فاتب وکلانتری ۱۰۶ شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار سرکلانتری یازدهم فاتب وکلانتری 106 شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

کلمات کلیدی:

دیدارسرکلانتری یازدهم فاتب وکلانتری۱۰۶شهیدنامجوبا خانواده شهیددولت آبادی هفته ناجا,دیداربا خانواده شهدای نیروی انتظامی,دیدارباخانواده شهیددولت آبادی,هفته نیروی انتظامی وبازدیدازهیئت زوارالحسین,بازدیدکلانتری۱۰۶وسرکلانتریازدهم ازهیئت زوارالحسین,بازدیدکلانتری ۱۰۶ازحسینیه شهیددولت آبادی,بازدیدکلانتری۱۰۶ ازهیئت زوارالحسین,دیدارپرسنل نیروی انتظامی باخانواده شهیددولت آبادی

۲ دیدگاه برای “دیدارسرکلانتری یازدهم فاتب و کلانتری ۱۰۶ شهیدنامجو با خانواده شهیددولت آبادی”

خسروپور آبان ۵ام, ۱۳۹۶ در ۳:۴۷ ب.ظ

سلام:
دست همه بچه های نیروی انتظامی درد نکند که شهدا را از یاد نمی برند.
خدا خیرشان بدهد.
یاعلی

بهروز آبان ۹ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۵۰ ب.ظ

سلام:
خوشا آنان که با عزت ز گیتی / بساط خویش برچیدند و رفتند

ز کالاهای این آشفته بازار / شهادت را پسندیدند و رفتند . . .

روحش شاد

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب