دیدار سردار ساجدی نیا و مسئولین انتظامی فاتب با خانواده شهیددولت آبادی

مقام معظم رهبری(مدظله العالی):

شما خانواده‌های شهیدان، صبرتان، داغ سوزنده و در عین حال شیرینتان، فراق عزیزانتان، فقدان میوه‌ی دلتان، چون برای خداست، همه و همه محفوظ است.

دیدار سردار حسین ساجدی نیا فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ و سرهنگ صفری ریاست مرکز امور ایثارگران فاتب و هیئت همراه با خانواده شهید مدافع وطن شهیدمحمدعلی دولت آبادی تهران ۱۳۹۱

سردار حسین ساجدی نیا فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ وسرهنگ صفری ریاست مرکز امور ایثارگران فاتب وهیئت همراه در دیدار با خانواده شهید مدافع وطن شهیدمحمدعلی دولت آبادی تهران 1391

دیدار سردار حسین ساجدی نیا، فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ و هیئت همراه با خانواده شهید والامقام محمّد علی دولت آبادی

سردار حسین ساجدی نیا فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ وسرهنگ صفری ریاست مرکز امور ایثارگران فاتب وهیئت همراه در دیدار با خانواده شهید مدافع وطن شهیدمحمدعلی دولت آبادی تهران 1391

دیدار سردار ساجدی نیا و مسئولین محترم انتظامی تهران بزرگ با خانواده معظم شهیدمحمدعلی دولت آبادی۱۳۹۱

سردار حسین ساجدی نیا فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ وسرهنگ صفری ریاست مرکز امور ایثارگران فاتب وهیئت همراه در دیدار با خانواده شهید مدافع وطن شهیدمحمدعلی دولت آبادی تهران 1391

دیدار سردار ساجدی نیا و مسئولین محترم انتظامی تهران بزرگ با خانواده معظم شهیدمحمدعلی دولت آبادی۱۳۹۱

سردار حسین ساجدی نیا فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ وسرهنگ صفری ریاست مرکز امور ایثارگران فاتب وهیئت همراه در دیدار با خانواده شهید مدافع وطن شهیدمحمدعلی دولت آبادی تهران 1391

دیدار سردار حسین ساجدی نیا، فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ و هیئت همراه با خانواده شهید والامقام محمّد علی دولت آبادی

تقدیم دسته گل سردار حسین ساجدی نیا فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ وسرهنگ صفری ریاست مرکز امور ایثارگران فاتب وهیئت همراه در دیدار با خانواده شهید مدافع وطن شهیدمحمدعلی دولت آبادی تهران 1391

دیدار سردار حسین ساجدی نیا، فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ و هیئت همراه با خانواده شهید والامقام محمّد علی دولت آبادی

سردار حسین ساجدی نیا فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ وسرهنگ صفری ریاست مرکز امور ایثارگران فاتب وهیئت همراه در دیدار با خانواده شهید مدافع وطن شهیدمحمدعلی دولت آبادی تهران 1391

دیدار سردار ساجدی نیا و مسئولین محترم انتظامی تهران بزرگ با خانواده معظم شهیدمحمدعلی دولت آبادی۱۳۹۱

دیدار مسئولین انتظامی تهران بزرگ :سرهنگ کاسب نواز معاونت محترم نیروی انسانی فاتب،سرهنگ الفی ریاست محترم صندوق بیمه امید فاتب،سرهنگ صفری ریاست محترم ایثارگران فاتب ،با خانواده شهید والامقام:استوار دوم محمد علی دولت آبادی!!!

دیدار مسئولین انتظامی تهران بزرگ :سرهنگ کاسب نواز معاونت محترم نیروی انسانی فاتب،سرهنگ الفی ریاست محترم صندوق بیمه امید فاتب،سرهنگ صفری ریاست محترم ایثارگران فاتب ،با خانواده شهید والامقام استوار دوم محمد علی دولت آبادی

مسئولین انتظامی تهران بزرگ در دیدار با خانواده معظم شهیدمحمدعلی دولت آبادی

دیدار مسئولین انتظامی تهران بزرگ :سرهنگ کاسب نواز معاونت محترم نیروی انسانی فاتب،سرهنگ الفی ریاست محترم صندوق بیمه امید فاتب،سرهنگ صفری ریاست محترم ایثارگران فاتب ،با خانواده شهید والامقام استوار دوم محمد علی دولت آبادی

مسئولین انتظامی تهران بزرگ در دیدار با خانواده معظم شهیدمحمدعلی دولت آبادی

دیدار مدیران مدرسه دخترانه میثاق شاهد منطقه هفت تهران ، با خانواده شهید راه نظم وامنیت وطن شهید استواردوم محمد علی دولت آبادی

دیدار مدیران مدرسه دخترانه میثاق شاهد منطقه هفت تهران ، با خانواده شهید راه نظم وامنیت وطن شهید استواردوم محمد علی دولت آبادی

دیدار مدیران مدرسه دخترانه میثاق شاهد منطقه هفت تهران ، با خانواده شهید محمد علی دولت آبادی

دیدار مدیران مدرسه دخترانه میثاق شاهد منطقه هفت تهران ، با خانواده شهید راه نظم وامنیت وطن شهید استواردوم محمد علی دولت آبادی

دیدار مدیران مدرسه دخترانه میثاق شاهد منطقه هفت تهران ، با خانواده شهید محمد علی دولت آبادی

دیدار مدیران مدرسه دخترانه میثاق شاهد منطقه هفت تهران ، با خانواده شهید راه نظم وامنیت وطن شهید استواردوم محمد علی دولت آبادی

دیدار مدیران مدرسه دخترانه میثاق شاهد منطقه هفت تهران ، با خانواده شهید محمد علی دولت آبادی

دیدار مدیران مدرسه دخترانه میثاق شاهد منطقه هفت تهران ، با خانواده شهید راه نظم وامنیت وطن شهید استواردوم محمد علی دولت آبادی

دیدار مدیران مدرسه دخترانه میثاق شاهد منطقه هفت تهران ، با خانواده شهید محمد علی دولت آبادی

کلمات کلیدی:

دیدارسردارساجدی نیا ومسئولین انتظامی تهران بزرگ با خانواده شهیددولت آبادی,دیدارسردارساجدی نیا با خانواده شهیددولت آبادی,دیدارسردارساجدی نیا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با خانواده شهیددولت آبادی,دیدارسردارحسین ساجدی نیا وهیئت همراه باخانواده شهیددولت آبادی,دیدار فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سردارساجدی نیا باخانواده شهیدمحمدعلی دولت آبادی,دیداربا خانواده شهیددولت آبادی,دیدارباخانواده شهدای ناجا,دیداربا خانواده شهدای فاتب,دیدارباخانواده شهدای نیروی انتظامی,دیدار مسئولین انتظامی تهران بزرگ با خانواده شهیددولت آبادی,دیدارسرهنگ کاسب نوازبا خانواده شهیددولت آبادی,دیدارسرهنگ الفی باخانواده شهیددولت آبادی,دیدارسرهنگ کاسب نواز وسرهنگ الفی باخانواده شهیدمحمدعلی دولت آبادی,دیداربا خانواده شهدای نیروی انتظامی,دیدارریاست مرکز امورایثارگران فاتب باخانواده شهیددولت آبادی,دیدارسردارساجدی نیا وسرهنگ صفری با خانواده شهیددولت آبادی

۳ دیدگاه برای “دیدار سردار ساجدی نیا و مسئولین انتظامی فاتب با خانواده شهیددولت آبادی”

یاد یاران تیر ۲۳ام, ۱۳۹۶ در ۷:۵۰ ب.ظ

سردار ممنون

محمدیان تیر ۲۳ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۵۹ ب.ظ

روح همه شهدا بوِیژه شهدای نیروی انتظامی که واقعا همه ما مدیون جانفشانی ما هستیم،شاد

محمدیان تیر ۲۳ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۵۹ ب.ظ

خدا رحمتش کند.

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب