دیدار سردار جعفری و هیئت همراه با خانواده شهید دولت آبادی

تقدیم لوح سپاس فرماندهی محترم نیروی انتظامی توسط سردار مسعود جعفری مشاور عالی فرماندهی ناجا به خانواده شهید محمّد علی دولت آبادی-شهدای ناجا

در ادامه دیدارهای نیروی انتظامی با خانواده معظّم شهدای نیروی انتظامی ، مورخه ۱۳۹۵/۷/۱۴ به مناسبت هفته ناجا سردار مسعود جعفری مشاور عالی فرماندهی محترم نیروی انتظامی به همراه سرهنگ سیّدی ریاست محترم دفتر ارتباطات مردمی ستاد ناجا و همچنین سرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو و هیئت همراه با مراجعه به منزل شهید والامقام محمّد علی دولت آبادی با خانواده معظّم این شهید بزرگوار دیداروگفتگو نمودند.

در این دیدار سردار مسعود جعفری ضمن ایراد سخنانی در مدح مقام والای شهدا ، با تقدیم لوح سپاس از طرف سردار اشتری فرماندهی محترم نیروی انتظامی از خانواده معظّم شهید استوار دوّم محمّد علی دولت آبادی تقدیرنمودند.

در پایان سردار جعفری و هیئت همراه از حسینیه شهبد محمّد علی دولت آبادی که محل برگزاری جلسات هفتگی(یکشنبه شبها) هیئت زوّارالحسین علیه السلام  است بازدید نمودند.

سردار مسعود جعفری مشاورعالی فرماندهی محترم ناجا و سرهنگ سیّدی ریاست محترم دفتر ارتباطات مردمی ستاد ناجا و سرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو وهیئت همراه در دیدار با خانواده شهیدمحمدعلی دولت آبادی,شهدای فاتب

دیدارسردارمسعود جعفری مشاور محترم عالی فرماندهی ناجاوسرهنگ سیّدی ریاست محترم دفتر ارتباطات مردمی ناجا وسرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری۱۰۶ شهیدنامجو با خانواده شهید محمّد علی دولت آبادی

سردار مسعود جعفری مشاورعالی فرماندهی محترم ناجا و سرهنگ سیّدی ریاست محترم دفتر ارتباطات مردمی ستاد ناجا و سرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو وهیئت همراه در دیدار با خانواده شهیدمحمدعلی دولت آبادی,شهدای فاتب

دیدارسردارمسعود جعفری مشاور محترم عالی فرماندهی ناجاوسرهنگ سیّدی ریاست محترم دفتر ارتباطات مردمی ناجا وسرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری۱۰۶ شهیدنامجو با خانواده شهید محمّد علی دولت آبادی

سردار مسعود جعفری مشاورعالی فرماندهی محترم ناجا و سرهنگ سیّدی ریاست محترم دفتر ارتباطات مردمی ستاد ناجا و سرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو وهیئت همراه در دیدار با خانواده شهیدمحمدعلی دولت آبادی,شهدای فاتب

دیدارسردارمسعود جعفری مشاور محترم عالی فرماندهی ناجاوسرهنگ سیّدی ریاست محترم دفتر ارتباطات مردمی ناجا وسرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری۱۰۶ شهیدنامجو با خانواده شهید محمّد علی دولت آبادی

سردار مسعود جعفری مشاورعالی فرماندهی محترم ناجا و سرهنگ سیّدی ریاست محترم دفتر ارتباطات مردمی ستاد ناجا و سرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو وهیئت همراه در دیدار با خانواده شهیدمحمدعلی دولت آبادی,شهدای فاتب

دیدارسردارمسعود جعفری مشاور محترم عالی فرماندهی ناجاوسرهنگ سیّدی ریاست محترم دفتر ارتباطات مردمی ناجا وسرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری۱۰۶ شهیدنامجو با خانواده شهید محمّد علی دولت آبادی

سردار مسعود جعفری مشاورعالی فرماندهی محترم ناجا و سرهنگ سیّدی ریاست محترم دفتر ارتباطات مردمی ستاد ناجا و سرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو وهیئت همراه در دیدار با خانواده شهیدمحمدعلی دولت آبادی,شهدای فاتب

دیدارسردارمسعود جعفری مشاور محترم عالی فرماندهی ناجاوسرهنگ سیّدی ریاست محترم دفتر ارتباطات مردمی ناجا وسرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری۱۰۶ شهیدنامجو با خانواده شهید محمّد علی دولت آبادی

تقدیم لوح سپاس فرماندهی محترم نیروی انتظامی توسط سردار مسعود جعفری مشاور عالی فرماندهی ناجا به خانواده شهید محمّد علی دولت آبادی-شهدای ناجا

تقدیم لوح سپاس فرماندهی محترم نیروی انتظامی توسط سردار مسعود جعفری مشاور عالی فرماندهی ناجا به خانواده شهید محمّد علی دولت آبادی

دیداربا خانواده شهدای ناجا-دیدارسردارمسعود جعفری مشاور عالی فرماندهی ناجاوسرهنگ سیّدی ریاست دفتر ارتباطات مردمی ناجا با خانواده شهید محمّد علی دولت آبادی

دیدارسردارمسعود جعفری مشاور محترم عالی فرماندهی ناجاوسرهنگ سیّدی ریاست محترم دفتر ارتباطات مردمی ناجا وسرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری۱۰۶ شهیدنامجو با خانواده شهید محمّد علی دولت آبادی

بازدید سردار مسعود جعفری مشاورعالی فرماندهی محترم ناجا و سرهنگ سیّدی ریاست محترم دفتر ارتباطات مردمی ستاد ناجا و سرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو از حسینیه شهیددولت آبادی محل دائمی برگزاری جلسات هیئت زوّارالحسین علیه السلام-شهدای نیروی انتظامی

بازدید سردار جعفری وهیئت همراه از حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری دائمی جلسات هیئت زوارالحسین علیه السلام

سردار مسعود جعفری مشاورعالی فرماندهی محترم ناجا و سرهنگ سیّدی ریاست محترم دفتر ارتباطات مردمی ستاد ناجا و سرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو وهیئت همراه در دیدار با خانواده شهیدمحمدعلی دولت آبادی,شهدای فاتب

دیدارسردارجعفری وهیئت همراه با خانواده شهیددولت آبادی

بازدید سردار مسعود جعفری مشاورعالی فرماندهی محترم ناجا و سرهنگ سیّدی ریاست محترم دفتر ارتباطات مردمی ستاد ناجا و سرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو از حسینیه شهیددولت آبادی محل دائمی برگزاری جلسات هیئت زوّارالحسین علیه السلام-شهدای نیروی انتظامی

بازدید سردار جعفری وهیئت همراه از حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری دائمی جلسات هیئت زوارالحسین علیه السلام

تقدیم لوح سپاس فرماندهی محترم نیروی انتظامی توسط سردار مسعود جعفری مشاور عالی فرماندهی ناجا به خانواده شهید محمّد علی دولت آبادی-شهدای ناجا

تقدیم لوح سپاس فرماندهی محترم نیروی انتظامی توسط سردار مسعود جعفری مشاور عالی فرماندهی ناجا به خانواده شهید محمّد علی دولت آبادی

بازدید سردار مسعود جعفری مشاورعالی فرماندهی محترم ناجا و سرهنگ سیّدی ریاست محترم دفتر ارتباطات مردمی ستاد ناجا و سرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو از حسینیه شهیددولت آبادی محل دائمی برگزاری جلسات هیئت زوّارالحسین علیه السلام-شهدای نیروی انتظامی

بازدید سردار جعفری وهیئت همراه از حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری دائمی جلسات هیئت زوارالحسین علیه السلام

تقدیم لوح سپاس فرماندهی محترم نیروی انتظامی توسط سردار مسعود جعفری مشاور عالی فرماندهی ناجا به خانواده شهید محمّد علی دولت آبادی-شهدای ناجا

تقدیم لوح سپاس فرماندهی محترم نیروی انتظامی توسط سردار مسعود جعفری مشاور عالی فرماندهی ناجا به خانواده شهید محمّد علی دولت آبادی

دیداربا خانواده شهدای ناجا-دیدارسردارمسعود جعفری مشاور عالی فرماندهی ناجاوسرهنگ سیّدی ریاست دفتر ارتباطات مردمی ناجا با خانواده شهید محمّد علی دولت آبادی

دیدارسردارجعفری وهیئت همراه با خانواده شهیددولت آبادی

کلمات کلیدی:

دیدارسردارجعفری مشاورعالی فرماندهی ناجا وهیئت همراه باخانواده شهیددولت آبادی,دیدارمشاورعالی فرماندهی ناجاوهیئت همراه باخانواده شهیددولت آبادی,دیدارمسئولین ناجاباخانواده شهیددولت آبادی,دیداربا خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی, سردار مسعود جعفری و سرهنگ سیّدی و سرهنگ نوایی,دیدارباخانواده شهیددولت آبادی,دیدارسردارجعفری باخانواده شهیددولت آبادی,دیدارمشاورعالی فرماندهی ناجابا خانواده شهیددولت آبادی, دیدارمشاورعالی فرماندهی نیروی انتظامی با خانواده شهیددولت آبادی,بازدیدسردار جعفری از هیئت زوارالحسین,دیدارمشاورعالی فرماندهی ناجا با خانواده شهیدمحمدعلی دولت آبادی,بازدید مشاورعالی فرماندهی ناجا وهیئت همراه ازهیئت زوارالحسین, بازدید مشاورعالی فرماندهی ناجا وهیئت همراه ازحسینیه شهیددولت آبادی, بازدید سردار جعفری مشاورعالی فرماندهی ناجا وهیئت همراه ازحسینیه شهیددولت آبادی,سردار جعفری مشاور عالی فرماندهی نیروی انتظامی دربازدید از حسینیه شهید دولت آبادی, سردار جعفری مشاور عالی فرماندهی نیروی انتظامی دربازدید ازهیئت زوارالحسین, سردار جعفری مشاور عالی فرماندهی نیروی انتظامی دردیدار با خانواده شهیددولت آبادی

یک دیدگاه برای “دیدار سردار جعفری و هیئت همراه با خانواده شهید دولت آبادی”

یادیاران آبان ۳ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۳۶ ب.ظ

ممنون از همه پرسنل وفرماندهان نیروی انتظامی

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب