دیدار کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو با خانواده شهید محمّد علی دولت آبادی

دیدار ریاست و پرسنل محترم کلانتری 106 شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی-شهدای ناجا

به مناسبت هفته نیروی انتظامی کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو با خانواده شهید محمّد علی دولت آبادی دیدار کرده وهفته ناجا را به این خانواده محترم تبریک گفتند.

مورخه ۱۳۹۵/۷/۱۲ جناب سرهنگ سیف اله نوایی ریاست محترم کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو  بهمراه جانشین محترم کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو وسرکار خانم سرگرد صفرنژاد با خانواده شهید والامقام محمّد علی دولت آبادی دیدار نموده وضمن تبریک هفته نیروی انتظامی با تقدیم لوح سپاس از ایثارگری آنان تقدیر بعمل آوردند.

مقام معظم رهبری(مدظله العالی):

شهادت، مرگ انسانهاى زیرک و هوشیار است.

دیدار ریاست و پرسنل محترم کلانتری 106 شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی-شهدای ناجا

دیدارریاست وپرسنل محترم کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته ناجا

دیدار ریاست و پرسنل محترم کلانتری 106 شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی-شهدای ناجا

دیدار سرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو وپرسنل محترم با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

تقدیم لوح تقدیر توسط سرهنگ نوایی ریاست کلانتری 106 شهید نامجو وهیئت همراه به خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی-شهدای پلیس پیشگیری فاتب

تقدیم لوح تقدیر توسط ریاست کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو به خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی

دیدار ریاست و پرسنل محترم کلانتری 106 شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی-شهدای ناجا

دیدارریاست وپرسنل محترم کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته ناجا

دیدار سرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو وپرسنل محترم با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی-شهدای ناجا

دیدارریاست وپرسنل محترم کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته ناجا

دیدار ریاست و پرسنل محترم کلانتری 106 شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی-شهدای ناجا

دیدارریاست وپرسنل محترم کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته ناجا

دیدار سرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو وپرسنل محترم با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی-شهدای ناجا

دیدار ریاست و پرسنل محترم کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته ناجا

دیدار سرهنگ نوایی ریاست محترم کلانتری 106 شهید نامجو وپرسنل محترم با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی-شهدای ناجا

دیدار ریاست و پرسنل محترم کلانتری ۱۰۶ شهید نامجو با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته ناجا

کلمات کلیدی:

دیدارریاست وپرسنل کلانتری۱۰۶شهیدنامجوباخانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی,دیدارسرهنگ نوایی وپرسنل کلانتری۱۰۶باخانواده شهیددولت آبادی,دیداربا خانواده شهیددولت آبادی,دیدارکلانتری۱۰۶با خانواده شهیدمحمدعلی دولت آبادی,دیدارریاست وپرسنل کلانتری۱۰۶شهیدنامجوبا خانواده شهیددولت آبادی,دیداربا خانواده شهدای نیروی انتظامی,دیدارباخانواده شهدای ناجا,دیداربا خانواده شهدای فاتب,دیداربا خانواده شهدا,دیداربه مناسبت هفته نیروی انتظامی,خانواده شهدای فاتب,شهدای پلیس پیشگیری,شهیدمحمدعلی دولت آبادی,اولین شهیدپلیس۱۱۰ناجا,دیداربا خانواده شهدا بمناسبت هفته ناجا,دیداربا خانواده شهدای نیروی انتظامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی,دیدارکلانتری۱۰۶پلیس پیشگیری باخانواده شهیددولت آبادی

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب