دیدار کلانتری ۱۲۰سید خندان و۱۱۹ مهرآبادجنوبی با خانواده شهیددولت آبادی

ریاست و پرسنل محترم کلانتری های 120 و119 فاتب در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

بمناسبت هفته نیروی انتظامی وبه منظور گرامیداشت یاد وخاطره شهدای گرانقدر و تجلیل از خانواده معظم شهدای نیروی انتظامی ،ریاست و پرسنل محترم کلانتری های ۱۲۰ سید خندان و ۱۱۹ مهرآبادی جنوبی با حضور در منزل شهید دولت آبادی با تقدیم لوح یادبود از ایثارگری آنان تجلیلی بعمل آوردند.

مورخه ۱۳۹۶/۷/۱۹ سرهنگ زندی ریاست محترم کلانتری ۱۲۰ سیدخندان و سرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری ۱۱۹ مهرآباد جنوبی و جمعی از مسئولین و پرسنل محترم کلانتری ۱۲۰ سید خندان با مراجعه به منزل شهید مدافع وطن شهیدمحمدعلی دولت آبادی با خانواده این شهید راه نظم و امنیت دیدار و با اهدای لوح تقدیر از آنان تجلیل به عمل آورده و در پایان از حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری جلسات و مراسم های هیئت زوارالحسین علیه السلام بازدید بعمل آوردند.

خانواده شهید دولت آبادی ضمن تشکر از ریاست و پرسنل محترم کلانتری های ۱۲۰ سیدخندان و ۱۱۹ مهرآباد جنوبی و کلیه پرسنل محترم مجموعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و ناجا ، سلامتی و طول عمر برای همه عزیزان زحمتکش و پرتلاش در مجموعه نیروی انتظامی را از خداوند متعال مسئلت مینمایند.

ریاست محترم کلانتری 120سید خندان سرهنگ زندی و سرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری 119 مهرآباد جنوبی وپرسنل محترم در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

ریاست محترم کلانتری ۱۲۰سید خندان سرهنگ زندی و سرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری ۱۱۹ مهرآباد جنوبی وپرسنل محترم در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی

ریاست و پرسنل محترم کلانتری های 120 و119 فاتب در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

ریاست و پرسنل محترم کلانتری های ۱۲۰ و۱۱۹ فاتب در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی

تقدیم لوح یادبود توسط سرهنگ زندی ریاست محترم کلانتری120 سید خندان به خانواده شهید دولت آبادی در دیدار با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته ناجا

تقدیم لوح یادبود توسط سرهنگ زندی ریاست محترم کلانتری۱۲۰ سید خندان به خانواده شهید دولت آبادی

دیدار پرسنل محترم نیروی انتظامی با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

ریاست محترم کلانتری 120 سیدخندان سرهنگ زندی در دیدار با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

ریاست محترم کلانتری ۱۲۰ سیدخندان سرهنگ زندی در دیدار با خانواده شهید دولت آبادی

ریاست محترم کلانتری 120سید خندان سرهنگ زندی و سرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری 119 مهرآباد جنوبی وپرسنل محترم در بازدید از هیئت زوارالحسین بمناسبت هفته نیروی انتظامی

بازدید ریاست و پرسنل محترم کلانتری های ۱۲۰سید خندان و ۱۱۹ مهرآباد جنوبی از حسینیه شهید دولت آبادی

ریاست محترم کلانتری 120سید خندان سرهنگ زندی و سرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری 119 مهرآباد جنوبی وپرسنل محترم در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

ریاست محترم کلانتری ۱۲۰سید خندان سرهنگ زندی و سرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری ۱۱۹ مهرآباد جنوبی وپرسنل محترم در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی

ریاست و پرسنل محترم کلانتری های 120 و119 فاتب در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

ریاست و پرسنل محترم کلانتری های ۱۲۰ و۱۱۹ فاتب در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی

ریاست محترم کلانتری 120 سیدخندان سرهنگ زندی در دیدار با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

ریاست محترم کلانتری ۱۲۰ سیدخندان سرهنگ زندی در دیدار با خانواده شهید دولت آبادی

دیدار پرسنل محترم نیروی انتظامی با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار پرسنل محترم نیروی انتظامی با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته ناجا

ریاست و پرسنل محترم کلانتری های 120 و119 فاتب در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

ریاست و پرسنل محترم کلانتری های ۱۲۰ و۱۱۹ فاتب در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی

ریاست محترم کلانتری 120سید خندان سرهنگ زندی و سرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری 119 مهرآباد جنوبی وپرسنل محترم در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

ریاست محترم کلانتری ۱۲۰سید خندان سرهنگ زندی و سرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری ۱۱۹ مهرآباد جنوبی وپرسنل محترم در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی

دیدار پرسنل محترم نیروی انتظامی با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدارنیروی انتظامی با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته ناجا

دیدار پرسنل محترم نیروی انتظامی با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار پرسنل محترم نیروی انتظامی با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته ناجا

دیدار پرسنل محترم نیروی انتظامی با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

ریاست و پرسنل محترم کلانتری های 120 و119 فاتب در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

ریاست و پرسنل محترم کلانتری های ۱۲۰ و۱۱۹ فاتب در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی

تقدیم لوح یادبود توسط سرهنگ زندی ریاست محترم کلانتری120 سید خندان به خانواده شهید دولت آبادی در دیدار با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته ناجا

لوح یادبود شهید محمدعلی دولت آبادی

دیدار پرسنل محترم نیروی انتظامی با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار پرسنل محترم نیروی انتظامی با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته ناجا

ریاست محترم کلانتری 120سید خندان سرهنگ زندی و سرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری 119 مهرآباد جنوبی وپرسنل محترم در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

ریاست محترم کلانتری ۱۲۰سید خندان سرهنگ زندی و سرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری ۱۱۹ مهرآباد جنوبی وپرسنل محترم در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی

دیدار پرسنل محترم نیروی انتظامی با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدارنیروی انتظامی با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته ناجا

ریاست محترم کلانتری 120سید خندان سرهنگ زندی و سرهنگ نورآبادی ریاست محترم کلانتری 119 مهرآباد جنوبی وپرسنل محترم در بازدید از حسینیه شهیددولت آبادی بمناسبت هفته نیروی انتظامی

بازدید ریاست و پرسنل محترم کلانتری های ۱۲۰سید خندان و ۱۱۹ مهرآباد جنوبی از حسینیه شهید دولت آبادی

دیدار پرسنل محترم نیروی انتظامی با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدارنیروی انتظامی با خانواده شهید محمدعلی دولت آبادی به مناسبت هفته ناجا

ریاست و پرسنل محترم کلانتری های 120 و119 فاتب در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

ریاست و پرسنل محترم کلانتری های ۱۲۰ و۱۱۹ فاتب در دیدار با خانواده شهیددولت آبادی

دیدار پرسنل محترم نیروی انتظامی با خانواده شهید دولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

دیدار با خانواده شهیددولت آبادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

کلمات کلیدی:

دیدارکلانتری های ۱۲۰ و۱۱۹ با خانواده شهیددولت آبادی درهفته ناجا,دیداربا خانواده شهدای نیروی انتظامی,دیدارباخانواده شهیددولت آبادی,هفته نیروی انتظامی وبازدیدازهیئت زوارالحسین,بازدیدکلانتری های۱۲۰ و۱۱۹ ازهیئت زوارالحسین,بازدیدکلانتری ۱۲۰ سیدخندان ازحسینیه شهیددولت آبادی,بازدیدکلانتری۱۲۰سیدخندان ازهیئت زوارالحسین,دیدارپرسنل نیروی انتظامی باخانواده شهیددولت آبادی

۴ دیدگاه برای “دیدار کلانتری ۱۲۰سید خندان و۱۱۹ مهرآبادجنوبی با خانواده شهیددولت آبادی”

خسروپور آبان ۵ام, ۱۳۹۶ در ۳:۴۶ ب.ظ

روح شهید دولت آبادی وهمه شهدای نیروی انتظامی شاد

علیرضا زهره پوش آبان ۹ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۵۱ ب.ظ

سلام:
در مسلخ عشق جز نکو را نکشند / روبه صفتان زشت خو را نکشند

گر عاشق صادقی ز مردن نهراس / مردار بود هر آنکه او را نکشند
خوبها زود میروند.

شعبنی آبان ۲۵ام, ۱۳۹۶ در ۹:۵۷ ق.ظ

سلام:
خداشهید دولت آبادی را رحمت کند و به خانواده محترمش خیر وصبر بدهد.
ممنون

یادیار اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۳۷ ق.ظ

احسنت و آفرین

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب