زن ، خانواده و احترام به پدر و مادر در روایات

زن،خانواده و احترام به والدین در روایات واحادیث/لزوم احترام به پدر ومادر در احادیث

آیات و روایت و احادیث

امام باقر (ع):

گاهی انسان در دوران حیات پدر و مادر به آنان نیکی می کند، ولی پس از مرگ، آنان را فراموش نموده، دین آنها را ادا نمی کند و برای آنان از خداوند آمرزش نمی طلبد. خداوند چنین کسی را عاق والدین ثبت می کند و گاهی انسان در دوران حیات پدر و مادر نسبت به آنان عاق است و از هرگونه احسانی درباره آنان دریغ می ورزد. چون مرگ فرارسد، قرض آنها را ادا می کند و برای آنها از خداوند مغفرت می خواهد، خداوند او را جزو نیکوکاران به پدر و مادر ثبت می کند.

مردان باید مَهر زنان را بپردازند و کسی که در پرداخت آن بر زنان ستم روا دارد، گویا با آن زن زنا می کند.[۱]

بهترین خصلت های زنان، بدترین خصلت های مردان است؛ [یعنی ] تکبر، ترس و بخل. اگر زن متکبر باشد، خود را در اختیار کسی نگذارد؛ اگر بخیل باشد، اموال خود و شوهر را حفظ کند و اگر ترسو باشد، از هر پیشامدی فرار کند.[۲]

بزرگ ترین زنان از لحاظ برکت، آنان هستند که هزینه شان سبک تر باشد.[۳]

بهترین حالت نزدیکی زن به خداوند، آن هنگام است که در خانه بنشیند.[۴]

به زن کاری که از حد و توان او فراتر است، مسپار؛ زیرا زن گُل است نه کارگزار و در گرامیداشت او پا از حد فراتر مگذار و کاری مکن که به شفاعت کردن از کسی طمع کند.[۵]

زن

امام کاظم (ع):

جهاد زن، خوب شوهرداری کردن است.[۶]

زن،خانواده و احترام به والدین در روایات واحادیث/لزوم احترام به پدر ومادر در احادیث

احادیثی درباره احترام به والدین

امیرمؤمنان علی (ع):

بوسیدن پدر و مادر، عبادت است.[۷]

هرکس به پدر و مادرش نیکی کند، فرزندانش به او نیکی خواهند کرد.[۸]

حضرت رسول (ص):

سه گناه است که کیفرش زود برسد و به آخرت نکشد: اول عاق پدر و مادر بودن؛ دوم بر مردم ستم کردن و سوم احسان را ناسپاسی کردن.[۹]

نیکی به پدر و مادر، از ارجمندترین خصلت هاست.[۱۰]

نیکی به پدر و مادر، بزرگ ترین وظیفه است.[۱۱]

فرزند را حقی است و پدر را بر فرزند حقی. حق پدر بر فرزند این است که جز در معصیت خدا، در هر امری از او اطاعت کند.[۱۲]

امام باقر (ع):

گاهی انسان در دوران حیات پدر و مادر به آنان نیکی می کند، ولی پس از مرگ، آنان را فراموش نموده، دین آنها را ادا نمی کند و برای آنان از خداوند آمرزش نمی طلبد. خداوند چنین کسی را عاق والدین ثبت می کند و گاهی انسان در دوران حیات پدر و مادر نسبت به آنان عاق است و از هرگونه احسانی درباره آنان دریغ می ورزد. چون مرگ فرارسد، قرض آنها را ادا می کند و برای آنها از خداوند مغفرت می خواهد، خداوند او را جزو نیکوکاران به پدر و مادر ثبت می کند.[۱۳]

خداوند در سه چیز به احدی رخصت نداده است: یکی ادای امانت، خواه انسان

نیکو باشد یا فاجر فاسق، دیگری وفای به عهد و پیمان و سوم نیکی به پدر و مادر، خواه نیکوکار باشند یا فاجر و کافر.[۱۴]

شیعه ما نیست، جز کسی که خدا را در نظر داشته باشد و او را اطاعت کند و شیعه را نمی توان شناخت جز با تواضع، افتادگی، ادای امانت، ذکر فراوان، روزه گرفتن، نماز خواندن و نیکی با پدر و مادر.[۱۵]

پدرم روزی به جوانی برخورد که به شانه پیرمردی تکیه داده بود. پرسید ای جوان! این پیرمرد کیست؟ جوان گفت: پدرم است. حضرت سجاد (ع) تا آخر عمر با آن جوان صحبت نکرد.[۱۶]

خداوند برای چهار دسته در بهشت خانه آماده کرده است: کسی که یتیمی را پناه دهد؛ به ضعیف ترحم کند و به پدر و مادر مهربان باشد؛ با مملوک خود مهربان باشد و با او مدارا کند.[۱۷]

کسی که می خواهد بر عمر خود بیفزاید و روزی خود را زیاد کند، پس بر پدر و مادر خود نیکی کند.[۱۸]

مردی از رسول خدا (ص) پرسید حق پدر بر فرزند چیست؟ حضرت فرمود: پدر را به اسم نخواند، جلوی پدر راه نرود، پیش از او ننشیند و باعث دشنام پدر نشود.[۱۹]

خانواده
امیرمؤمنان علی (ع):

علی در ضمن وصیت به فرزندش حسن (ع) می فرماید: نباید خانواده ات بدبخت ترین مردمان نزد تو باشند.[۲۰]

امام باقر (ع):

از جدّ خود نقل کرده است که فرمود: هیچ بنایی در مکتب اسلام طرح ریزی نشده که در نزد خداوند بزرگ محبوب تر از ازدواج باشد.[۲۱]

پی نوشت

[۱] ابوحنیفه نعمان بن تمیمى مغربى، دعائم الاسلام، تحقیق: آصف بن على اصغر فیضى، مصر، دارالمعارف، ج ۱، ص ۲۲۰٫

[۲] نهج البلاغه، حکمت ۲۳۴٫

[۳] علاءالدین متقى هندى، کنزالعمال، تصحیح: صفوه السقاء، بیروت، مکتبه التراث الاسلامى، ج ۱۶، ص ۲۹۱٫

[۴] بحارالانوار، ج ۴۱، ص ۲۵۰٫

[۵] نهج البلاغه، نامه ۳۱٫

[۶] اصول کافى، ج ۵، ص ۵۰۷٫

[۷] طبرسى، مکارم الاخلاق، قم، جامعه مدرسین، ص ۲۲۰٫

[۸] غررالحکم و دررالکلم، ج ۵، ص ۴۵۴٫

[۹] بحارالانوار، ج ۷۴، ص ۷۴٫

[۱۰] همان، ج ۷۷، ص ۲۱۲٫

[۱۱] غررالحکم و دررالکلم، ح ۴۴۲۳٫

[۱۲] نهج البلاغه، حکمت ۳۹۹٫

[۱۳] اصول کافى، ج ۲، ص ۱۶۳٫

[۱۴] بحارالانوار، ج ۷۱، ص ۵۶٫

[۱۵] حسن بن على بن حسین حرانى، تحف العقول، قم، جامعه مدرسین، ص ۲۹۵٫

[۱۶] اصول کافى، ج ۴، ص ۵۰٫

[۱۷] بحارالانوار، ج ۷۴، ص ۷۱٫

[۱۸] بحارالانوار، ج ۷۴، ص ۷۱٫

[۱۹] . اصول کافى، ج ۳، ص ۲۳۲٫

[۲۰] . بحارالانوار، ج ۷۷، ص ۲۲۹٫

[۲۱] شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۹۰ ه-. ق، ج ۳، ص ۳۸۲٫

 منبع : مجله طوبی ش ۳۴ ص ۱۱ , چراغی،طیبه

منبع : پایگاه حوزه

یک دیدگاه برای “زن ، خانواده و احترام به پدر و مادر در روایات”

‫یاد و خاطره شهدا مرداد ۱۳ام, ۱۳۹۶ در ۹:۰۱ ق.ظ

یاحق

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب