ربا و ربا خواری / ربا پرضررترین معامله در دنیا و آخرت

ربا و ربا خواری , ربا پرضررترین معامله در دنیا وآخرت , ربا و رباخواری جنگ با خدا

درباره ربا ورباخواری,احادیث وآیاتی ازقرآن درباره ربا ورباخواری/ شاید به درستی بتوان ادعا نمود همه انسان ها به طور طبیعی خواهان سود و سرمایه بیشتر در زندگی هستند، ولی آنچه مسلم است همه ی آنها به این خواست طبیعی دست نمی یابند؛ چرا که با انتخاب راه اشتباه نه تنها سود و سرمایه ماندگاری بدست …


تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب