خدمت به خلق خدا ورفع گرفتاری از مسلمین / ارزش کار گشائی در اسلام

خدمت به خلق خدا ورفع گرفتاری از مردم ومسلمین , ارزش کارگشائی در اسلام

خدمت به خلق خداورفع گرفتاری از مردم,ارزش کارگشائی وخدمت دراسلام بخش عظیمی از محتوای اسلام را نوعدوستی، ایثار، خدمت به دیگران، کمک به درماندگان، کارگشایی برای مشکلات مردم و قضای حاجت گرفتاران تشکیل می دهد. در روابط اجتماعی، کسانی بر دلها حکومت می کنند که دلشان را خانه مهر و محبت مردم کرده باشند. برعکس، …


تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب