وفای به عهد/وفای به عهد در عرصه های اجتماعی و سیاسی

وفای به عهد معیار اعتماد و سنجش ایمان , وفای به عهد در عرصه های اجتماعی و سیاسی

وفای به عهد معیار اعتماد و سنجش ایمان/مسئولین بخوانند وعمل نمایند!!! وفای به عهد، مسئولیت اخلاقی و شرعی عهد در لغت، به معنای حفظ و نگهداری چیزی و اهتمام به آن در همه احوال است.[۱] در فارسی عهد را پیمان می گویند که به معنای میثاق و به گردن گرفتن امری یا چیزی و ملتزم …


تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب